Want dis lekker om vrou te wees
Your cart: 0 items - R0.00 0
0 items - R0.00 0

Home

Welkom by
KoninGin

Want dis lekker om vrou te wees!

Wanneer ons na onsself kyk, sien ons menslike onvolmaaktheid. Ons is geneig om oor ons voorkoms te kla en onsself met sosiale standaarde te vergelyk. Voel jy ooit werklik goed genoeg?

Die KoninGin span wil vandag vir jou sê: “Jy is genoeg! Meer as genoeg!”

Ons glo dat God elke vrou pragtig en uniek geskape het en dat jou uniekheid gevier behoort te word. Die wêreld stel vir ons onrealistiese standaarde, maar ons kan kies om nie ons waarde daaraan te meet nie. Ja, ‘n vrou van God mag haar skoonheid waardeer en koester, maar sy moet onthou dat haar ware skoonheid in haar hart openbaar word.

Die KoninGin is geskep om vroue die platform te gee om mekaar te ondersteun en te motiveer. Hier kan jy net jouself wees en weet dat jou uniekheid waardeer sal word.
Ons wil vrouwees saam met jou vier. ‘n Koningin is immers die vrou van die Koning.

Jesaja 62:3
“Die Here sal jou soos ‘n sierlike kroon in sy hand hou, jou God sal jou soos ‘n koninklike tulband vashou.”

The KoninGin Team welcomes you!

When we look at ourselves, we see human imperfection. We are inclined to complain about our appearance and to compare ourselves to the social standards. Do you ever really feel good enough?

The KoninGin team wants to tell you today: “You are enough! More than enough!”

We believe that God created every woman beautifully unique and that your uniqueness should be celebrated. The world sets unrealistic standards for women, but we can choose not to measure our self-worth and value by that. Yes, a woman of God may appreciate and cherish her beauty, but she must remember that her true beauty is reflected in her heart.

The KoninGin is created to give women the platform to support and motivate one another. Here you can just be yourself and know that your uniqueness will be appreciated. We want to celebrate womanhood with you. The queen is after all the wife of the King.

Isaiah 62:3
“You shall be a crown of beauty in the hand of the Lord, and a royal diadem in the hand of your God.”

Ons Span

Ontmoet die KoninGin's
Venessa
'.esc_attr__('image', 'camelia').'
KoninGin
Tania
'.esc_attr__('image', 'camelia').'
KoninGin
Mélaine
'.esc_attr__('image', 'camelia').'
KoninGin
Chriché
'.esc_attr__('image', 'camelia').'
KoninGin
Erika
'.esc_attr__('image', 'camelia').'
Bemarking
Eleanor
'.esc_attr__('image', 'camelia').'
Skrywer
Talita
'.esc_attr__('image', 'camelia').'
Verkope & Admin
Koos
'.esc_attr__('image', 'camelia').'
Grafiese Ontwerper
Minimum 4 characters